Концепция Общественной Безопасности - КОБ в Украине Цель сайта - донести до людей информацию, которая может помочь вырваться из стереотипов мышления сформированных СМИ. Тем самым вывести человека на объективный уровень мышления и понимания окружающей действительности http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/index.php Wed, 24 May 2017 00:24:10 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management ru-ru Економічна абетка http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/ekonom-chna-abetka.html http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/ekonom-chna-abetka.html

Введення

Економіка - наука чи засіб заклинання стихій?

Кредитно-фінансова система як інструмент розорення країни

Лихварство як глобальний наддержавний алгоритм поневолення

Інфляція як наслідок здуття грошової маси

Центральний Банк як інструмент організації краху по-науковому

Гроші та фінансово-методологічні витоки тероризму

Ринкова економіка і блеф про суспільну корисність саморегуляції ринку

Суспільно-корисна економіка та її основні принципи

Сільськогосподарське виробництво. Технологія розорення і шляхи до достатку

Життєві економічні категорії:

Наші опоненти і теорема Геделя


Переклад Івана Гасюка


]]>
admin@kob.in.ua (Administrator) ekonomichna_abetka Fri, 13 Apr 2012 15:55:10 +0000
Наші опоненти і теорема Геделя http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/nash-oponenti-teorema-gedelya.html http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/nash-oponenti-teorema-gedelya.html «Речі бувають великі й малі
не тільки з волі долі і обставин,
а й за поняттями кожного ».

Відгуки на матеріали, що публікуються під рубрикою «Економічна абетка» дають можливість отримати зворотній зв'язок про виникаючі складнощі освоєння Концепції громадської безпеки, характерною для вузьких технологічних фахівців, не здатних вийти за рамки стереотипів. Всіх опонентів, які визнали можливим висловитися по суті викладеного підходу, як письмово, так і усно, по-перше, хочеться подякувати за проявлений інтерес, а по-друге, по-дружньому застерегти від однієї типової системної помилки. Справа в тому, що вся інформація концепції взаємовкладена і взаємообумовлена.Погляди на те, що відбувається, наприклад, в економіці визначаються світоглядом і моральністю індивіда.Неможливо, залишаючись в рамках Біблійного світорозуміння і марксистсько-ленінських уявлень про економіку, формально-логічно спростувати ці стереотипи і прийняти нову точку зору , яка не відповідає цим стереотипам.                                                                 

Так, залишаючись в рамках геометрії на площині, ви будете строго логічно праві, спростовуючи думку про можливість скомпонувати з шести сірників чотири рівносторонніх трикутника. Тим не менш, ця задачка елементарно вирішується побудовою об'ємної піраміди. Але для цього ви повинні піднятися над вашими стереотипами «плоского» мислення. Для тих, кого не влаштують ці життєві міркування, зазначимо, що в 1931 році австрійський математик і логік Курт Гедель довів з цього приводу теорему «про неповноту», названу його ім'ям.Розглядаючи марксизм-ленінізм як об'єкт теореми Геделя, ми вважаємо для себе абсолютно безглуздим вступати в серйозний діалог з опонентами, що спираються на його постулати. Якщо вони не здатні або не хочуть освоїти наші світоглядні стандарти, то нам простіше мовчазно погодитися, що з шести сірників неможливо зібрати чотири трикутника. «Спонукати до добра, відсторонити від невігласів», - говорить відома коранічна істина. Не опускатися ж нам до рівня інтелекту героїв телевізійних політичних шоу.

І, тим не менш, наведемо кілька типових прикладів критики наших підходів. Наведемо цитату з одного з листів: «Маркс через недогляд або навмисне, у своїй політекономії розглянув ситуацію, коли лихварство значущої ролі не грає.(В математиці це називається «звуженням»). Для цієї ситуації марксистська політекономія «в цілому» вірна. Ви, ВП (Внутрішній предиктор - наше пояснення), доповнюєте цю політекономію .... Але в іншому Ваші спроби «клювати» Маркса неадекватні ». Ось вже дійсно строго по К. Пруткова: «Речі бувають великі й малі ... за поняттями кожного». В одному світогляді Маркс не помітив таку малість, як позиковий відсоток і лихварство. У нашому світогляді весь марксизм від початку до кінця розроблений, проплачений і впроваджено в Росію виключно для приховування тієї самої малості за допомогою якої, керуючись доктриною «Повторення Закону - Ісаї», ось уже три тисячі років здійснюються схеми біблійного наддержавного управління. «В цілому» ж ми вважаємо для себе неприйнятним займатися спростуванням відомої багатьом істини: «Вчення Маркса всесильне, тому що воно вірне!». Для цих «багатьох» спростуваня неможливе в силу обмежень доведених теоремою Геделя.

З того ж розряду регулярно висловлюються на нашу адресу зауваження, що ми неправомірно називаємо позиковий відсоток лихварським, якщо він не перевершує норму прибутку одержуваного на основі цього кредиту в промисловості. Насправді ж це випадок вмілого, акуратного паразитування, коли паразит намагається не погубити свою жертву. Ця схема принципово відрізняється від інвестиційної, коранічної схеми ведення бізнесу. Але відмінність це не в абстрактній математиці, а у відносинах між людьми. У першій схемі лихварський дохід гарантований заставою і в разі краху проекту, у другому інвестор претендує лише на частину доходу в разі успіху, при цьому працює схема не паразитування, а отримання еквівалентної частки із реально створеного національного доходу.

У міркуваннях опонентів з проблеми енергоінваріанта типовою є помилка в ототожненні наявності енергоресурсів в країні та їх кількості, що подається на вхід виробничого комплексу країни. Тому Японія має всі підстави мати достатню грошову масу, не маючи власних енергоресурсів, але забезпечуючи їх ввезення в необхідних для своїх потреб кількостях. Хтось вважає, що ми абсолютизуємо можливості кредитно-фінансової системи, і що вона сама по собі не забезпечує безкризовий розвиток.З цим не можна не погодитися, але ми говоримо про цю проблему лише як про абсолютно необхідню, але природно далеко недостатньою.

Наші підходи до алгоритмів формування міжгалузевих балансів, всупереч думці опонентів, радикально відрізняються від методології 5-річних планів, орієнтованих на нестримне зростання від досягнутого і безглузде перемелювання ресурсів держави. Ми вводимо жорсткі обмеження зверху через поняття демографічно обумовленого і біосферно-допустимого розвитку. Ці зміни з розряду моральних категорій призводять до принципово іншої математичної моделі управління народно-господарським комплексом.

Посилаючись на теорію подібності, нас намагаються переконати, що при зміні вартості можна обмежитися відносними одиницями виміру за відсутності абсолютної шкали вартості долара, рубля і т.д. Такі припущення можливі лише з боку фахівців,що не осмислили схеми наддержавного управління через штучне заниження курсу валюти поневоленої країни. За співвідношенням внутрішніх цін, тобто за паритетом купівельної спроможності рубль багаторазово дорожче офіційно сфабрикованого курсу.Відсутність абсолютного курсу дозволяє навмисне багаторазово занижувати курс рубля до долара, до інших валют. А тому іноземець, перетинаючи кордон і міняючи валюту, стає багаторазово багатшими, ми за кордоном навпаки - багаторазово біднішими. Катастрофічні наслідки диспаритет валют в операціях зовнішньої торгівлі, коли ми віддаємо все за безцінь, а купуємо втридорога. Через заниження курсу рубля при здійсненні експортних та імпортних операцій за 1991-1999 г Росія втратила 1834,9 млрд. доларів («Економічна газета», стаття «Де гроші, Зін?» № 43 (368) жовтень - 2001 рік).Така ціна відсутності абсолютного курсу грошей, тієї малості, яку не помічає офіційна економічна наука.

Можна було б продовжити відповіді-пояснення і по інших частинах, але продуктивніше буде дати загальну пораду читачам, які намагаються осмислити економіку без зв'язку з іншими розділами Концепції з позицій традиційної економічної школи. Не покладайте надії на засвоєння Концепції через діалог з окремих питань, його продуктивність незначна через обмеження, що вводяться теоремою Геделя. Маючи по шість сірників, ми так і залишимося кожен при своїй думці, поки вами не буде осмислена вся сукупність знань Концепції громадської безпеки «Мертва вода». Освоєння Правди-істини неможливе в рамках формального логічного процесу поза праведною моральністю й етикою, поза справедливостю і ладом з Богом.

]]>
admin@kob.in.ua (Administrator) ekonomichna_abetka Fri, 13 Apr 2012 15:48:11 +0000
Життєві економічні категорії: http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/zhitt-v-ekonom-chn-kategor.html http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/zhitt-v-ekonom-chn-kategor.html Вартість як економічна категорія характерна лише для товарного виробництва, для продуктів, призначених для обміну. Вона являє собою матеріалізовану в товарі суспільну працю. До складу собівартості продукції включають вартість матеріальних витрат, відрахування на соціальні потреби, амортизацію основних фондів, заробітну плату та інші витрати. Величина ж вартості товару в класичній літературі визначається кількістю суспільно необхідного робочого часу для його виробництва. Такий підхід містить принципову систематичну помилку для суспільного виробництва з не нульовим позиковим відсотком. Справа в тому, що виплати відсотків по кредиту в обсязі облікової ставки ЦБ плюс 3% ставляться на собівартість продукції і тим самим деформують ціноутворення у всьому народногосподарському комплексі. Ця складова у собівартості товару з довгим циклом виробництва може багаторазово перевершувати його вартість, яка визначається без урахування процентних платежів, тим більше в економіці нашої країни, де облікова ставка ЦБ мінялася за час перебудови в діапазоні 25-210% річних.

В економіці панує хибна думка, що процентні платежі завищують вартість лише тих товарів, виробники яких беруть гроші в кредит, а відмовившись від кредиту можна відбудуватися від цього системного вади. Насправді це не так, оскільки будь-яку сировину, послуги інфраструктурних галузей містять частку відсотків у своїй собівартості, бо кредитуються водоканал, енергосистеми, транспорт, житловики, будівельники і т.д. За даними М. Кеннеді («Гроші без відсотків та інфляції, Lilalex, Швеція, 1993 р.) частка відсотків у вартості товарів і послуг повсякденного попиту (вода, каналізація, енергетика, плата за житло) для відносно благополучної в плані процентних платежів ФРН становить величину порядка 50%. Вартість є критерієм виявлення ефективності та суспільної корисності окремих технологічних галузей. Однак принципово різний вплив процентної складової в різних сферах діяльності формує хибні уявлення як про порівняльну ефективність галузей, так і про кадри, про їх кваліфікацію, уміння організувати і вести справу. Так, навіть найвища кваліфікація і працьовитість аграрного сектора не можуть отримати адекватної оцінки суспільства, так як результати їхніх зусиль зводяться нанівець через нееквівалентних процентних платежів, викликаних великою кредитоємністю і тривалим циклом обороту капіталу.

Ціна є грошовим вираженням вартості товару. Однак поряд з вартістю товару, ціна пов'язана крім того і з співвідношенням попиту та пропозиції, бо їх невідповідність серйозним чином впливає на ціну. Якщо попит перевищує пропозицію, то це веде до збільшення ціни по відношенню до вартості. І навпаки - перевищення пропозиції по відношенню до попиту веде до відхилення ціни в зону нижчу вартості товару. При наявності широкої класифікації цін виділимо з неї оптові та роздрібні ціни, при цьому роздрібні ціни завжди перевищують оптові на суму витрат торгівлі та її прибутку. Ціна на продукцію не може бути конкурентоспроможною якщо до її складу включені непорівнянні за розмірами процентні платежі по всіх видах кредитів, прямо або побічно пов'язаних з виробництвом цієї продукції і сировини для неї, з функціонуванням матеріальних, енергетичних, транспортних систем, що забезпечують це виробництво.

У товарному виробництві кожен з працівників бере участь у формуванні доходу підприємства, у виробництві певної частини сукупного суспільного продукту, національного доходу. В обмін на створену їм частку він отримує зустрічне право на еквівалентну частину національного доходу, на задоволення особистих потреб. Ця частина національного доходу, що отримується у відповідності з витратами і результатами його праці і називається заробітною платою.Безкризовий розвиток суспільства можливий тільки в тому випадку, якщо зберігається споконвічний зміст заробітної плати, як вартісної категорії, що забезпечує еквівалентний товарний обмін. У разі формування доходів і заробітної плати без зв'язку зі створенням національного доходу (позиковий відсоток, доходи від спекуляцій валютами, акціями тощо), країна не може не увійти в інфляційні процеси і кризу через пряме порушення процедур товарного обміну, коли вилучаються з національного доходу через зарплату не підкріплені рівноцінним товарним внеском в цей дохід. Саме тому заробітна плата кредитно-фінансової системи, як і будь-якої іншої сфери обслуговування, має формуватися виключно як частина доходу сфери матеріального виробництва, функціонування якого вона обслуговує.

Система формування заробітної плати в Росії в даний час погоджено з вектором мети на розорення країни. При цьому чим вище суспільна значущість праці, тим за нижчою ставкою зайнятості їм платять. І навпаки, праця, що має нульову суспільну користь і тим більше завдає суспільству шкоди, відноситься до розряду високооплачуваної. При цьому в зону абсолютної бідності потрапляють хлібороби (хліб всьому голова), трудівники села, вчителі, лікарі, військові і т.п. Висока заробітна плата має місце в структурах,що переливають з пустого в порожнє (брокерські фірми, біржі, банки), в галузях, що перетворюють (газ, нафта, ліс тощо) в купи безглуздої доларової макулатури, підривають генетичний потенціал народу за допомогою тютюну, алкоголю, його найбільш небезпечного різновиду - пива, і інших отрут, включаючи інформаційно телевізійні наркотики, спотворюють підростаюче покоління.

Заробітна плата вважається основним джерелом, що забезпечує доступ до життєвих засобів для відтворення трудових ресурсів потрібної підготовки і якості. При цьому вважається, що грошова система з позиковим відсотком робить на всіх однакове як позитивний (при вкладах в банк), так і негативне (при позиці в банку) вплив. Насправді ж, на базі позикового відсотка ми маємо серйозну систему перерозподілу доходів, коли після нарахування заробітної плати ті хто має високі доходи стають ще багатшими, а ті хто має низькі доходи стають ще біднішими. Відповідно до розрахунків, виконаними раніше згадуваного М. Кеннеді втрати від відсотків низкозабезпечених сімей в п'ять разів перевершують їх процентні доходи. Такі тенденції працюють у відношенні 80% населення. І навпаки, доходи від відсотків самих високозабезпечених сімей в два рази перевершують їх процентні витрати. Розрахунок виконаний для облікової ставки, яка дорівнює 5.5% річних. Для нашого випадку (25% річних) ситуація багаторазово посилюється. Саме ця закулісна схема жорстокої експлуатації залишилася поза увагою К. Маркса.

Країна, що формує систему суспільно корисної економіки, за допомогою податково-дотаційної політики повинна створювати рівнопривабливі з точки зору заробітної плати умови для всіх галузей народного господарства.Тільки в цьому випадку у нас з'являється шанс сформувати збалансований безкризовий народно-господарський комплекс,що розвивається, держава-суперконцерн.

]]>
admin@kob.in.ua (Administrator) ekonomichna_abetka Fri, 13 Apr 2012 15:47:35 +0000
Сільськогосподарське виробництво. Технологія розорення і шляхи до достатку http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/s-lskogospodarske-virobnitstvo-tehnolog-ya-rozorennya-shlyahi-do-dostatku.html http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/s-lskogospodarske-virobnitstvo-tehnolog-ya-rozorennya-shlyahi-do-dostatku.html Сільськогосподарське виробництво - це унікальна в своєму роді галузь. Будь-які інші галузі виробництва є по своїй суті споживаючими, вони здатні лише перевести ту чи іншу речовину з одного стану в інший, наприклад, руда - метал - автомобіль; зерно - борошно - хліб, або перетворити на прах те що створене на Землі в століттях і тисячоліттях (видобуток і споживання газу, нафти). І лише в сільському господарстві в процесі фотосинтезу за рахунок дармової сонячної енергії йде процес не перетворення, а виникнення нової речовини, що дає основу всього сущого на Землі. Питання продовольчої безпеки для державного суверенітету значать набагато більше, ніж військова техніка. Як сталося, що ця базова галузь Росії опинилася в ситуації жахливого за своїми наслідками розорення? Це руйнування не настільки очевидне лише в околицях мегаполісів.

Початок цьому процесу поклав 1990 рік, коли рівно в міжсезоння грошова складова оборотних коштів села, призначена для майбутньої посівної була практично обнулена через навмисне організований нечуваний стрибок цін. Заповнення їх йшло виключно через кредитний ресурс, ціна на який дійшла до 210% річних. При стрибкоподібному підвищенні ставки позикового відсотка, це можна довести математично строго, першими з складання народно-господарського комплексу випадають галузі з довгим періодом обороту капіталу, до яких і належить сільгоспвиробництво. З сільським господарством сталося рівно те, що з неминучістю і повинно було статися, адже відсотки по кредиту майже на два порядки перевершували прибутковість обороту капіталу у виробництві з річним циклом. З того часу йде «доїдання» основних фондів, виснаження яких перевершило усі мислимі межі. Для виявлення суті цієї (антикрестьянской) умисної провокації слід було б призначити Голову ЦП та Міністра фінансів директорами віртуальних сільськогосподарських виробництв, які працюють у створеній ними фінансовій атмосфері. Створити їм ідеальні погодні й інші умови, і нехай вони пояснять керівникам села, як, навіть при всебічно ідеальних умовах, слід зводити кінці з кінцями або хоча б виживати чисто фізіологічно.

Одночасно з цим активно йшов процес дезорганізації та дезінтеграції сільгоспвиробництва. Єдиний директивно керований, технологічно ув'язаний комплекс був розділений на безліч юридично відокремлених суб'єктів, взаємозалежних, але не координованих між собою в рамках галузевої горизонтальної системи управління.Прибуток одного з них завжди є збитками для іншого. При цьому керівництво країни надіялось на те, що абстрактний ринок все налагодить і впорядкує. Однак відомо, що нерегульований ринок з неминучістю настроюється на максимум прибутковості і на процвітання лихварів, виробників алкоголю, тютюну та ін У нерегульованому ринку рентабельність завжди знижується від прилавка до землі. Приміром, комбікормовий завод завжди може забезпечити собі більш високу рентабельність по відношенню до птахофабрики, так як комбікорми можуть і полежати, а от кури вимагають корму щодня і купувати його птахівництво змушене за будь-якими цінами.

Всі ці внутрішньоросійські схеми розорення села поглиблюються геополітичними явищами, характерними для «глобального села». Феномен її полягає в тому, що, як відомо, всі країни світу безпосередньо дотують сільське господарство, або застосовують опосередковані схеми субсидування і підтримки. (Наприклад: Японія - на 80%, Фінляндія на 70%, США - не менш ніж на 40%). Це пов'язано з конкурентною боротьбою і боротьбою за ринок збуту. Справа в тому, що до сільськогосподарських технологій, на відміну скажімо від ракетних, авіаційних і т.п., мають доступ практично всі країни світу. Сонце на всіх одне, вода теж. Тому розвинені країни навмисно встановлюють диспаритет цін, занижуючи ціни на сільськогосподарську продукцію, тим самим намагаючись потіснити аналогічну продукцію країни-конкурента. При цьому виникаючі в інших галузях надприбутки, за допомогою спеціальних схем перекачуються на державному рівні в сільське господарство. Країни, не осмисливши цю алгоритміки, приречені на розвал народногосподарського комплексу, на порушення продовольчої безпеки. Пропозиції ж окремих реформаторів про припинення сільгоспвиробництва в зв'язку з його «збитковістю» повинні передувати планами щодо значної частини населення, що проживає на величезних просторах, не мають ніяких інших технологій крім землі, води і сонця.

Державний перерозподіл фінансових потоків на користь сільського господарства не можна назвати дотаціями, правильніше їх назвати компенсаціями, які просто відновлюють статус-кво і ставлять працю сільгоспвиробника в один ряд з працею в інших галузях.Тільки при цих умовах розумна, працездатна людина може мати достаток, пов'язаний з тим як він трудиться, а не з тим, куди він прилаштувався. Тільки за цих умов можна розраховувати на комплексний взаємопов'язаний розвиток всього народно-господарського комплексу країни, на його збалансоване кадрове забезпечення. Можна мати внутрішньогалузеву конкуренцію, але введення міжгалузевої конкуренції за перетікання кадрів, приміром, між Газпромом, банківським лихварством і працею хлібороба - це повне безумство. Адже Газпром і нафтові компанії споживають те, що створювала енергія сонця на Землі за мільйони років, лихварі мають доходи пропорційні позичковим відсотком, що встановлюється в сваволі самим же банківським сектором, а селянин же задовольняється тим, що дарує сонце у відповідь на його важкий труд за один сезон. Вирівнювання умов існування галузей можливе виключно на базі розумної податково-дотаційної політики держави, бо як доходи від сировини, так і божевільні прибутки банківського сектора повинні бути загальнодержавною власністю і формувати гідне життя всього народу.

Наша держава не бажає зрозуміти ці елементарні істини, а тому у нас достаток визначається не працею, а галузевою належністю. Замість необхідних компенсацій сільському господарству, всі говорять про дотації, забувши про попередньо створений штучний диспаритет цін. Адже тільки за роки «перебудови» зростання і без того непропорційних цін на сільгосппродукцію в 5 разів відставав від зростання цін на цілий ряд товарів промислового виробництва, у тому числі і сільськогосподарського призначення. Порівняємо доперебудовні і нинішні ціни: літр бензину коштував 7 коп., Десяток яєць - 90 копійок; зараз той же бензин-7 рублів, десяток ж яєць коштує багаторазово нижче еквівалентних по бензину 90 рублів. Ось вам наочні, очевидні технології розорення. Цінова чехарда, перетворення рублів в копійки, тисячекратні зміни масштабу цін це всього лише димова завіса, механізми приховування тих божевільних диспропорцій в оплаті праці різних категорій трудящих, в цінах на різні групи товарів і т.п. Диву даєшся, що ми до сих пір їмо натуральне яйце, а не гуманітарний яєчний порошок, як мабуть планувалося архітекторами перебудови.

«Російська газета» (№ 41, 330 від 16.10.01 р.) опублікувала статтю «Село лікуватимуть від безгрошів'я» за матеріалами засідання президії Держради в м. Оренбурзі. Заборгованість сільгоспвиробників в 12 разів перевищує балансовий прибуток всього аграрного сектора і становить 255 млрд. рублів. Це теоретично нерозв'язна ситуація свідчить про те, що лікувати потрібно не село, а керівників фінансового і економічного блоків країни, які продовжують відстоювати пріоритети фінансового лихварства над працею селянина. Федеральний бюджет передбачає на майбутній рік 800 млн. рублів на відшкодування 2/3 облікової ставки ЦБ по банківських кредитах агропромислового комплексу, забезпечуючи недоторканність лихварського грабежу в 25% річних. І це відбувається в той час, коли США протягом року знижують ставку кредитування у 8 разів і доводить її до 2.5% річних, Англія знижує ставку 6 разів, Японія знижує її з 0.15% до 0%. Поясніть мені, про яку вільну конкуренцію можна говорити, якщо серйозна зернопереробна корпорація, кредитоємність через сезонного характеру роботи, має кредити 500 млн. рублів і виплачує лихварям 3.5 млн. доларів на рік, суму в десятки, а то і в сотні разів перевершує витрати по цій статті у західних конкурентів.

Детальний аналіз технології розорення села дозволяє без особливих зусиль намітити шляхи його повороту від розорення до достатку. Перше обов'язкова умова - це серйозні зміни «фінансового клімату» в країні. Зробіть завтра ставку рефінансування 3% і нікого з фінансистів не потрібно буде агітувати за поворот до реального сектору.Всі банкіри змушені будуть працювати в режимі інвестиційних фондів і не спотворювати міста немислимою архітектурою з граніту і воронованого скла, а обладнати собі скромні кабінети на виробництві і перш за все в його базисному сільськогосподарському секторі.

Якщо ми маємо намір зберегти Росію, як сувереннудержаву, то ми зобов'язані припинити вбивче банківське лихварство, виконати розрахунки рівнянь міжгалузевого балансу і обгрунтувати математично строго податково-компенсаційну політику забезпечуючи взаємопов'язаний розвиток народно-господарського комплексу країни. При цьому всі галузі, включаючи і сільськогосподарську повинні стати в кадровому, фінансовому відношеннях- привабливими.

]]>
admin@kob.in.ua (Administrator) ekonomichna_abetka Fri, 13 Apr 2012 15:46:05 +0000
Суспільно-корисна економіка та її основні принципи http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/susp-lno-korisna-ekonom-ka-ta-osnovn-printsipi.html http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/susp-lno-korisna-ekonom-ka-ta-osnovn-printsipi.html «Як держава багатіє».
А.С. Пушкін

Економіка ділиться на два принципово різні види. Вона може навчати як окремому підприємцю або структурі набити власні кишені безвідносно до суспільного добробуту, а може ставити на перший план формування гідного життя для більшості проживаючих, зміцнення і розвиток їх генетики. В останньому випадку економіка розрізняє у всьому спектрі потреб суспільства деградаційно-паразитичну і демографічно обумовлену складові. Перша з них не прогнозована в принципі, обумовлена порочністю індивідів, збоченнями і відсутністю у них почуття міри. Задоволення таких потреб веде до пригнічення генетики індивіда та його роду або оточуючих його людей і біосфери як середовища проживання. Що ж стосується біосферно допустимих демографічно обумовлених потреб, то вони жорстко і однозначно пов'язані з чисельністю та віковою структурою проживаючих, а тому точно плановані і прогнозовані.

Спроби Заходу досліджувати економічні процеси в руслі «чистої науки» поза соціологією, політикою і моральністю привели до формування громадської науки «Економікс».Американські підручники і наші енциклопедії визначають її як науку про використання обмежених ресурсів з метою максимального задоволення необмежених матеріальних потреб суспільства, які не можуть бути спрогнозовані. На відміну від цих безпредметних досліджень (принеси те, не знаю що) в суспільно-корисній економіці через точно фіксовані демографічно обумовлені потреби однозначно визначається вектор (список) цілей державного управління. Задоволення інших цілей не блокується адміністративним диктатом, але виводиться з розряду державних проблем в перелік проблем окремих порочних індивідуумів.

Фіксація вектора цілей суспільно-корисного управління дозволяє перейти до формування балансів виробництва і розвитку кожної адміністративно-територіальної одиниці (Федерального округу, області, району) як у натуральному, так і в фінансовому обліку продукції.

Математично такий баланс описується системою лінійних рівнянь, що відображають процеси продуктообміну кожної з галузей з усіма іншими галузями і з проживаючим населенням. Сенс пошуку оптимізаційного вирішення такої системи управлінь зводиться до того, щоб кожна з галузей випускала продукції стільки, скільки їй необхідно для всіх інших суміжних галузей (проміжний продукт, сировину, комплектуючі) і для прямого задоволення демографічно обумовлених потреб населення. Оскільки останні строго фіксовані, то система має рішення, на відміну від випадку «чим більше, тим краще».

В ході вирішення цього завдання податки і дотації розраховуються строго математично як поправочні коефіцієнти на продукцію, вироблену в надлишку (місцеві податки) і на продукцію, вироблену в нестачі (місцеві дотації).

Саме до цього зводяться можливості цілеспрямованого державного регулювання ринкової економіки. План і ринок в розумній державності ніколи не протиставляються один одному, але, навпаки, є взаємопов'язаними елементами єдиного господарського механізму. Один з них відноситься до структурних, а другий до безструктурних методів управління. Подібні підходи до формування збалансованого розвитку територіально-адміністративних комплексів не є одкровеннями. За розробку таких підходів у свій час ще Леонтьєв отримав Нобелівську премію, правда основним мотивом її присудження на нашу думку є той факт, що він на догоду Заходу обгрунтував неможливість однозначного рішення. Різниця з нашим підходом полягає лише в тому, що Леонтьєв не вийшов на розуміння можливостей настроювання госмеханізма на задоволення точно фіксованих демографічно обумовлених потреб і саме тому прийшов до висновків про неможливість вирішення системи рівнянь міжгалузевого балансу через невизначеність обсягів споживання (вектор F).

Після того, як сформовані механізми регіонального управління, з'являються підстави для реального державного управління у вищому ешелоні влади, яке в суті своїй зводиться до відома в єдиний баланс надлишку і дефіциту всіх продуктів і послуг, вироблених в регіонах. На підставі цих даних також строго математично, розраховуються загальнодержавні податки на товари та послуги, представлені в надлишку, і дотації на представлене в дефіциті.

Після завершення формування загальнодержавного балансу галузей, виходять вихідні дані для математичного розрахунку митних зборів та введення режиму безмитних поставок товарів, що мають загальнодержавний дефіцит.Мито, що вводиться на товари, вироблений в країні, повинно не тільки створювати здорові конкурентні умови, а й цільовим чином протекціоністськи спрямовуватися на розвиток відповідного сектора вітчизняного виробництва для формування перспектив його виходу на конкурентоспроможний рівень, або на перепрофілювання на іншу продукцію. Якщо ввезення того чи іншого товару пов'язаний з неминучим банкрутством окремих великих підприємств, або цілих галузей (наприклад, птахівництво), то обсяги коштів, одержуваних від митних зборів, повинні перевершувати сумарний наноситься загальнодержавний збитки, пов'язані з реструктуризацією виробництва, зі створенням еквівалентної кількості нових робочих місць, виплатою допомоги по безробіттю і т.п.

У стислому вигляді суть передбачуваного алгоритму можна виразити наступною формулою: від інтегрованих технологічно замкнутих аграрно-промислових комплексів до збалансованого розвитку регіонів в ім'я створення єдиного народно-господарського комплексу за принципом самодостатньої держави-суперконцерна. Однак така держава повинна мати адекватність економічної суті, принципи облаштування та управління.

Територіально-адміністративний устрій держави має грунтуватися на принципах економічної доцільності з категоричним винятком встановлення адміністративних кордонів за національною ознакою. Національні кордони - це символ концептуально не визначеної державності, міна уповільненої дії, що спрацьовує в потрібний час через підігрів амбіцій національних еліт. Межі адміністративного утворення повинні розраховуватися з позицій максимально повного задоволення всіх потреб проживаючих на даній території за рахунок власних можливостей при оптимізації витрат виробництва, транспортних витрат на базі територіальних технологічно замкнутих комплексів.Принципи побудови виробничо-транспортних, соціальних інфраструктур повинні бути підпорядковані створенню оптимальних умов проживання населення при обов'язковому забезпеченні єдності суспільства і біосфери планети. В якості ідеальних слід прийняти умови проживання сім'ї в облаштованому будинку садибного типу з садом і городом під вікнами, в населеному пункті діаметром не більше 10 км, з будь-якої точки якого протягом години проживаючі мають можливість опинитися на природі. Проживання в кам'яних джунглях міст - мегаполісів, у відсутність зворотних зв'язків з біосферою, перекручує генетику і психіку людини, блокує його протидії тенденціям на самознищення людства як біологічного виду.

Концептуально незалежна державність повинна мати вертикаль адміністративного управління, побудовану за принципом прямого призначення і прямого відсторонення від посади керівників нижчого рівня, відповідальних за реалізацію концепції, загальнодержавних програм, програм розвитку регіонів. Кількість територіальних адміністративних утворень повинно забезпечувати реальну керованість, при цьому на керівника будь-якого рангу, включаючи перших осіб держави, має замикатися 7-9 прямих підлеглих, а не 89, як було до недавнього часу у вищому ешелоні влади Росії. Всі демократичні процедури і обрані на їх основі керівники повинні використовуватися не в сфері професійного адміністративного управління, а в сфері громадського контролю та в процесах формування вектора цілей суспільного розвитку.

Ситуація, коли на основі виборних процедур формується управлінський корпус, наділений повноваженнями в системі виконавчої влади, в системі прийняття адміністративних рішень при нинішньому інформаційному стані суспільства, свідомо порочна. Виборні процедури мали під собою ділові підстави в давнину, коли кожен голосуючий мав особисті враження про кандидатів,що обиралися,отримані в результаті спільної діяльності, у спільних бойових походах.Саме так, на підставі вражень з поля бою, бойова дружина осмислено визначала верховну владу.

В даний час виборні процедури є не більш ніж ширмою, за допомогою якої ховається справжній механізм добору та просування кадрів. Уявні змагання між претендентами в дійсності зводяться до фінансової та іміджмейкерської конкуренції просуваючих їх кланів, а натовп вибирає не з конкретних людей, а зі штучно сформованих образів, дуже далеких від оригіналу. Будь-який з претендентів, які прийшли в такій схемі до влади, просто не має ні можливостей, ні повноважень приймати рішення на благо довіреній йому території, бо за умовами виборних процедур та фінансово-інформаційних підтримок він зобов'язаний відпрацьовувати вкладені в його виборну компанію колосальні фінансові кошти. Так що насправді голосуванням визначається лише той клан, або зв'язка кланів, які отримають пріоритет в доступі до бюджетних коштів і до паразитування на населенні регіону.

]]>
admin@kob.in.ua (Administrator) ekonomichna_abetka Fri, 13 Apr 2012 15:45:04 +0000
Ринкова економіка і блеф про суспільну корисність саморегуляції ринку http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/rinkova-ekonom-ka-blef-pro-susp-lnu-korisn-st-samoregulyats-rinku.html http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/rinkova-ekonom-ka-blef-pro-susp-lnu-korisn-st-samoregulyats-rinku.html «Як перед нею не гнити, панове,
Вам не здобути признання від Європи ».
Ф.И.Тютчев

Ринкова економіка (РЕ) визначається як сукупність таких економічних відносин, при яких управління господарським життям, рішення про те, що, як і для кого виробляти, реалізуються самі по собі за допомогою конкуренції, попиту та пропозиції, вільних цін, прибутків і збитків. У нині панівній економічній літературі стверджується, що РЕ дозволяє ефективно використовувати ресурси, формувати оптимальну структуру народного господарства, оптимальний спектр товарів і послуг при мінімальних витратах виробництва і обігу, і максимального прибутку.РЕ передбачає відсутність втручання держави в економічне життя. Завдання по переходу до РЕ проголошується в нашій країні в якості центральної.

Антиподом ринкової економіки визнається економіка, заснована на абсолютизації державного планування економічних процесів. Нашу країну постійно качають між цими двома в однаковій мірі не прийнятними орієнтирами розвитку. Для блокування суспільно-корисних механізмів управління існують дві економічні школи: економісти-ринковики і економісти-плановики, мета яких розгойдувати маятник нерозуміння, то в одну, то в іншу сторону.

Насправді план і ринок - це не взаємовиключні, а взаємодоповнюючі один одного інструменти. Перспективу ми будемо мати, якщо економіка стане планової з добре налагодженим на виконання плану ринковим механізмом.Посилаючись на думку одного з небагатьох дійсно економістів, які не належать до когорти економічних темнил, автора японського економічного дива С. Окіта, висловлене ним незадовго до смерті професора А. Дінкевич: «Часто можна чути, що проголошений у СРСР і країнах Східної Європи перехід до ринкових механізмам є переконливим доказом переваги ринкової економіки над централізовано планованою. Я вважаю, що це помилка ... Проблема полягає в тому, щоб з'єднати, узгодити, об'єднати в єдиному механізмі початку цих двох систем, знайти ефективний шлях комбінування ринкових механізмів і державного планування і регулювання ».

Централізоване, директивно-адресне управління має принципові обмеження по масштабам і ступеню деталізації процесів. Там, де воно в СРСР свого часу вичерпало свої можливості і резерви, воно потребувало не в знищенні, а в доповненні ринком, механізм регуляції якого повинен бути налаштований на розвиток і зміцнення позицій плану. Однак цю проблему реформатори Росії прогледіли.

На цьому приватному прикладі можна найбільш яскраво продемонструвати ту загальну алгоритміки, ту методологію, на базі якої йде блокування правильного цілісного світорозуміння в нашій країні. За будь-якого значимого питання народу підкинута помилкова альтернатива з метою приховування істини, доступ до якої є не на TV і в газетах, а лише на рівні посвячених.


До числа таких однаково помилкових виборів, нав'язуваних народу, відносяться: план-ринок; капіталізм-соціалізм (благополуччя пов'язано не з формою власності, а «фінансовим кліматом», визначеним розміром позикового відсотка, достатністю грошової маси, співвідношенням своїх і чужих коштів платежу і т . п.); інтеграція в світову економіку - залізна завіса; демократія - диктатура; матеріалізм - ідеалізм; безбожництво - поклоніння церквам, ритуалів і молитовним коврикам; демократи - патріоти (на TV допущений виключно патріотизм Зюганова і Ко, нагнітає беззмістовні емоції, що паразитує нанародному горі).

Що ж стосується блефу про саморегуляції ринку, то крім усього іншого він провокує просування в Урядові структури абсолютних нездар і недоумків, прямий агентури конкуруючих транснаціональних компаній. Відповідно до цієї теорії від них нічого не потрібно крім безтурботної віри у всемогутність ринку, а присутність в державних структурах їх ні до чого не зобов'язує, все можна списати на стихію ринку. У тому числі тисячократно знецінення грошей і впровадження в грошовий обіг чужих засобів платежу; руйнування високотехнологічних комплексів і навмисне знищення шахт і багато іншого.

Основна мета нав'язування некерованої стихії ринку зводиться до впровадження в цій обстановці системи лихварського придушення продуктивної праці. Неймовірно високий, не чув за всю історію людства позичковий відсоток, який пояснюється для натовпу стихією ринку однонаправлено перекачує платоспроможність з товариства в корпорацію лихварів. І навіть якщо представники цієї корпорації неймовірно дурні в справі організації виробництва, то просте збільшення позичкового відсотка дозволяє їм особисто домінувати як у сфері фінансів, так і в сфері споживання, перекладаючи всі витрати і страждання на трудовий народ. Це стосується не тільки Росії, але і всіх інших країн, «що постають на шлях ринкової економіки».

У цій алгоритміці людство неухильно наближається до глобальної биосферно-екологічної та соціальної катастрофи. Ринкова саморегуляція орієнтується насамперед на надприбутки. Вони заробляються насамперед на задоволенні антигромадських, деградаційних потреб (наркотики, порнографія, алкоголь і його найбільший суспільно-небезпечний різновид - пиво, тютюн, зброю і т.п.). В якості ілюстрації успіхів ринкової алгоритміки, наводять приклади з життя США, які до пори живуть так, оскільки їм дозволено друкувати папір під назвою гроші, на протязі вже двох поколінь не повертати борги (32 трлн. $ - борги держави, корпорацій і приватних осіб) і процвітати за рахунок розорення інших країн і народів. Але при цьому на другому плані залишається жахлива бідність більшості інших країн ринкової економіки від Колумбії і ПАР до Індії, де умови життя значної частини населення не перевершують умов життя бездомного собаки. Це зовсім не випадковість а закономірний підсумок, від якого неможливо відбудуватися в рамках ринкових механізмів Заходу, деградаційної-паразитичної, самогубної цивілізації, що представляє тепер вже очевидну небезпеку для всього людства.

В системі наддержавного управління кожної країні, що клюнув на вудку інтеграції у світову ринкову економіку, завідомо приготовлена конкретна роль. Чим улесливіше ми будемо відпрацьовувати рецепти впровадження ринкової економіки, тим швидше прийдемо до повномасштабного виконання своєї місії в глобальному поділі праці: «Росія - Загальноєвропейський Сировинопром і Смітник вселенських масштабів».

]]>
admin@kob.in.ua (Administrator) ekonomichna_abetka Fri, 13 Apr 2012 15:43:47 +0000
Гроші та фінансово-методологічні витоки тероризму http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/grosh-ta-f-nansovo-metodolog-chn-vitoki-terorizmu.html http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/grosh-ta-f-nansovo-metodolog-chn-vitoki-terorizmu.html «Одягніть злочин в золото -
і міцний спис правосуддя переломиться не поранивши ».
В.Шекспір

Гроші - це особливий товар, що виконує роль загального еквівалента, за допомогою якого вимірюються затрати суспільно-корисної праці. Історія походження грошей та їх еволюція є історією виникнення та розвитку товарного виробництва і товарного обігу. Особливе місце серед товарних грошей займали продовольчі гроші і перш за все такі як зерно і худоба. Ці обставини пов'язані з тим, що до XX століття товарне виробництво носило біогенний характер, в якому до 95% продукції вироблялося на базі мускульної сили тварин і людини.Джерелом же відтворення м'язової енергії виступали зернові культури. Їх обсяги і кількість худоби були тісно пов'язані з виробленої товарної масою, а тому вони в рівній мірі мали можливість виконувати функцію грошей. У XIX-XX століттях особливу зловісну роль зіграв золотий стандарт - спосіб організації грошових відносин, при якому роль загального еквівалента відіграє тільки золото. Вперше золотий стандарт був введений Англією в 1816 році після перемоги над Наполеоном, в США - в 1837 році. Росія цей фатальний, глибоко помилковий для себе крок зробила в 1895-1897 роках.Цим кроком був розірваний зв'язок між технологічними потребами в грошах народно-господарського комплексу та можливостями їх емісії через фізичну обмеженість наявного золота. Країна, замість того, щоб друкувати власні гроші під товари, які є в достатніх кількостях, змушена була припинити власну емісію, і опинилася в підготовленому лихварському зашморгу зовнішніх запозичень.

У XX столітті в товарному виробництві сталися радикальні зміни, і воно стало техногенним. Пропорції змінилися на зворотні, тепер уже до 95% товарів проводиться на базі техногенної енергії і лише 5% на базі біогенної. В основі виробництва будь-якого товару тепер лежить техногенна енергія, саме вона і виступає в якості товару інваріанта де-факто, незалежно від того чи хочемо ми це визнати чи ні.Спробуйте зіставити вартість буханки хліба, цегли й алюмінієвої чушки - ви зрозумієте, що це, як втім, і щодо інших товарів, можна зробити в своїй основі тільки через розрахунок енерговитрат.

З моменту свого виникнення і до 1971 року, принаймні де-юре, гроші завжди мали товарну форму. Випущені в обіг паперові гроші на перших порах жодним чином не змінювали їх сутнісний зміст. Банк-нота - це розписка (нота) банку, видана власникові товару-еквівалента, який розмістив його на зберігання в цьому банку. Передача банкноти означала перехід права власності на товар її новому власнику. У 1971 році Президент США Ніксон своїм Указом в односторонньому порядку скасував закріплене в 1944 році Бреттон-Вудських угодою міжнародне право безперешкодного обміну паперового долара на золото. Вперше за всю свою історію ось уже 30 років людство за інерцією в силу сформованих звичок сприймає ту чи іншу де-юре нічим не забезпечену папір в якості грошей. З'явилося навіть нове визначення грошей: «Гроші - це те, що суспільством сприймається як гроші». Отже їх надійність - це Позаекономічна категорія з розряду психології, реклами і PR-акцій.

В результаті такої трансформації на земній кулі сформувався ринок не чуваної прибутковості. Спеціальний папір з нанесеним на нього малюнком, маючи собівартість виготовлення, вимірювану центами, в товарообмінних операціях виступає в якості товару-еквівалента вартістю 100 доларів. Країна, надрукувала цей папірець, в обмін на неї одержує все, що душі завгодно - золото, нафту, ліс, газ і т.п. Корпорація, яка є емітентом цього паперу має прибутковість, яка навіть не снилася ні наркоділкам, ні торговцям зброєю. Правда забезпечення такої прибутковості забезпечується при однонаправленому рух цих паперів від емітента до споживача.Суть Перебудови по Горбачову саме в цьому і полягає. Темпи однонаправленої скидання доларової маси в Росію складають величину порядку 26 млрд. доларів на рік, відразу ми стали власниками 1/3 доларової макулатури.

Вищевикладене може пролити світло на витоки і суть тероризму. Війни завжди велися для переділу ринків. Будь-який військовий конфлікт організується і провокується третьою стороною, яка вирішує завдання по створенню на зруйнованої війною території ринків збуту, завдання з доступу до дармових сировини, до технологій, до дешевої робочої сили. На новому ж ринку, ринку паперових грошей, відпадає необхідність в системному руйнуванні інфраструктури території, цілком достатніми виявляються терористичні акції з їх подальшою найширшої рекламою на телебаченні. Регіон стає інвестиційно менш привабливим, в результаті валюта воюючого регіону може бути потіснена валютою благополучної зони. Адже саме таким маневром фінансований міжнародними банкірами Гітлер обрушив всі валюти Європи і в 44 році вивів долар на монопольно лідируючі позиції. Такими маневрами підірвані підвалини рубля в Росії (Чечня), підвалини євро в Європі (Югославія). Така ж природа інспірованих конфліктів по дузі від Югославії до Індонезії. Всі вони проходили як точкові операції по подальшому розширенню ринку продажів того умовного товару, яким є доларові купюри. Єдиний засіб стабілізації обстановки в світі, і в тому числі в Чечні, без зміни природи грошей зводиться до заборони на демонстрацію актів терору в ЗМІ. Відсутність телевізійної реклами зробить акти терору безглуздими для тих, хто їх організовує і фінансує. Поки ж ті самі міжнародні банківські клани, які фінансували німецьку військову машину, запускаючи її проти людства і німецького народу, сьогодні фінансують американську військову машину в кінцевому рахунку проти американського народу, який, на жаль, не гірше німецького народу клює на цю провокацію.

Однак існує й радикальний засіб призупинення, тероризму. Його фінансово-методологічна основа може бути ліквідована шляхом переведення світової кредитно-фінансової системи на принципово іншу концепцію функціонування. Людство повинно повернути грошам товарну форму і ввести стандарт енергозабезпеченості валют.

Грошова маса країни, жорстко ув'язана за обсягами з кількістю енергії, яка подається на вхід в її виробничо-споживчу систему, при заданому рівні технологій і якості управління завжди буде мати товарне покриття. На міжнародному ринку буде втрачати позиції та валюта, емісія якої буде проводитися з порушенням стандарту енергозабезпеченості. При цьому грошовий контур нашої країни повинен точно відповідати товарному контуру і не піддаватися спотворень за рахунок продажу російських товарів за чужі грошові знаки. Таких дурниць не допускає жодна суверенна країна. Якщо хтось має бажання придбати наші товари, то він попередньо повинен придбати наші грошові знаки - енергетичні рублі. Тим більше, що наші експортні поставки більш ніж в 2 рази перевищують обсяги імпорту. Будь експорт ми повинні вести виключно через розрахунки в рублях, на даний же момент наші товари забезпечують стійкість долара. Він затребуваний тому, що за нього можна придбати російський газ, нафту, ліс тощо Провокаційна сутність фінансового блоку країни дозволяє вести оплату 95% нашого експорту в доларах.

Настала пора трансформувати гроші з інструменту обману і насильства на інструмент творення і благополуччя людства.

]]>
admin@kob.in.ua (Administrator) ekonomichna_abetka Fri, 13 Apr 2012 15:42:24 +0000
Центральний Банк як інструмент організації краху по-науковому http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/tsentralniy-bank-yak-nstrument-organ-zats-krahu-po-naukovomu.html http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/tsentralniy-bank-yak-nstrument-organ-zats-krahu-po-naukovomu.html «І останній жебрак, за певних
умовах, здатний бути першим багатієм ».
К.Прутков


Ключовою ланкою всіх руйнівних явищ, що відбуваються в Росії в сфері економіки, є банк Росії - ровесник Перебудови. Саме для цього в якості економічно самостійної юридичної особи він був створений відповідно до закону РРФСР від 2 грудня 1990 р. «Про Центральному Банку РРФСР (Банку Росії)». Його статутний капітал склав скромну суму в 3 млрд. рублів в «старих» грошах. Це докорінна зміна в системі державного устрою, бо до цього моменту ми мали в обороті на рівних правах Квитки Державного Банку СРСР і державних казначейських квитки, що відрізнялися лише номіналом. Всі доходи від їх емісії та обігу були загальнодержавною власністю. При цьому Держбанк був бюджетною організацією, з роботою в ньому справлялися звичайні держслужбовці з дуже посередніми здібностями.

Перш ніж говорити про функції, спробуємо розібратися по суті в правовому статусі Центрального Банку (ЦБ) і кому ж він належить, якщо вже неодноразово Адміністрацією Президента ставилося питання про його націоналізацію.Процитуємо важливі для нас витяги з закону, які не можуть не потрясти уяву будь-якого з найбільш просунутих махінаторів. Остапу Бендеру таке і не снилося.

«Банк Росії - економічно самостійна установа, здійснює свої витрати за рахунок власних доходів.Уряд РСФРР не відповідає за зобов'язаннями Банку Росії, так само як і Банк Росії не несе відповідальності за зобов'язаннями Уряду РРФСР ... Банк Росії очолюється Головою Банку.Управління Банком Росії здійснюється на колегіальній основі радою директорів Банку. Банк Росії щорічно затверджує розподіл прибутку і кошторис своїх витрат. Банк Росії та його установи звільняються від сплати всіх видів державних і місцевих податків, зборів та державного мита ". Як бачимо, від згадки у статті № 1 про те, що Банк знаходиться у власності РРФСР за фактом, не залишилося й сліду. Адже право власності і реалізується перш за все, як право керувати, а розпорядження прибутком завжди є винятковою прерогативою власника. Чи не наймані ж працівники ділять прибуток в будь-якому акціонерному товаристві.

З цих позицій ЦБ може розцінюватися виключно як приватна корпорація з рівнем оплати праці,що на порядки відрізняється від рівня оплати держслужбовців. Останнім часом зроблені спроби хоч якось припудрити очевидні недоладності, коли приватна компанія на монопольної основі сама ж друкує всі гроші країни і сама отримує на них нечуваний в історії людства лихварський прибуток, не виплачуючи при цьому, як хлібороби або шахтарі, ніяких податків. Сума тільки процентної складової цього доходу чисельно дорівнює грошовій масі, виданої в тому числі Мінфіну, помноженої на облікову ставку ЦБ. Зв'язку цього доходу з трудовою діяльністю ЦБ не існує.

Більш пізніми указами ЦБ потрапив у розряд платників податків, однак і по цю пору вони виплачуються лише з залишків після всіх витрат суми, що принципово суперечить методам обчислення прибутку. Крім того, зі статті № 1 виключення викликає третя частина: «Банк Росії незалежний від розпорядчих і виконавчих органів державної влади». Зроблено це після того, як всі фінансові важелі були вже в руках цієї приватної корпорації. Слід розуміти, що якщо в якій-небудь країні світу всупереч здоровому глузду вдалося створити центральну фінансову установу, незалежну від Уряду, то, значить, вона підпорядкована корпорації міжнародних банківських кланів, і виконує в цій країні функцію їх посередника.Країна ж при цьому втрачає свій економічний суверенітет.

Так, до 1913 року США мали державну систему фінансів, Центральне казначейство і Банки окремих штатів. Боротьба за створення аналогічної приватної корпорації Федеральної резервної системи (ФРС) на території США була набагато жорсткішою, тривала десятиліттями, супроводжувалася кровопролиттями і завершилася лише до грудня 1913 року. Сценарій підпорядкування США міжнародним банкірам описаний у відомій книзі Ральфа Епперсона «Невидима рука» (СПб, СЗФ ІНЕС, 1999, 450 стор).Наведемо фрагментні уривки з неї, щоб простежити взаємозв'язок сценаріїв ФРС США - ЦБ Росії. «Система була створена щоб робити абсолютно протилежне тому, в чому запевняють американський народ. Новий закон буде створювати інфляцію, коли б трести не побажали цього. Відтепер депресії будуть створюватися на науковій основі. Система була створена, щоб забезпечити критичні ситуації в економіці. Тепер це знаряддя руйнування економіки зайняло своє місце ». Якщо в цьому тексті замінити слово «американський народ» на «російський народ» і віднести цю фразу не до ФРС, а до ЦБ, то ми не виявимо в цих думках жодної неточності.

На доказ справедливості такого судження звернемося до статті № 5 Закону про Банк Росії.«Основними завданнями Банку Росії є: регулювання грошового обігу, забезпечення стійкості рубля, захист інтересів вкладників банків, нагляд за діяльністю комерційних банків». Це по оголошенню.За фактом же ми бачимо, що «система була створена робити абсолютно протилежне тому, в чому запевняють американський (російський) народ». Фактологічного відбувається дана нами в попередніх статтях. Ми мали в ці роки повний розвал рублевого грошового обігу (провали до 10-15% від потреб загального товаропотоку), рубль впав в десятки тисяч (!) Раз, насилу можна знайти вкладників, чиї інтереси не були ущемлені і були б відновлені зусиллями ЦБ . Не знайдете ви і комерційних банків, чиї масштабні розкрадання були б вчасно попереджені. Ланцюжок таких випадковостей свідчить про явну навмисність всього доконаного під науковим керівництвом ЦБ. І в мудрості тут справді не відмовиш, бо того, хто провів операцію по знеціненню грошей в десятки тисяч разів в багатющій країні за кілька років за відсутності зовнішньої агресії, громадянської війни, просто неможливо не помістити в книгу рекордів Гіннеса.Це під силу лише дійсно Гераклові (як іменують Голів ЦБ) сучасної епохи. Без ЦБ реалізувати подію було б неможливо при всьому бажанні навіть теоретично, бо в системі Держбанку всі відкачувані з промисловості кошти йшли б в державну казну.

Мабуть, Геращенко В.В. бездоганно точно дотримувався всіх приписів,що не оголошувалися, бо іншими мотивами просто немислимо пояснити його незамінність на посаді Голови ЦБ, після воістину катастрофічних провалів по всіх без винятку юридично закріпленим за ним напрямками роботи.Нічим іншим, окрім глобального міжнародного прикриття не можна пояснити і той факт, що неодноразові спроби Держдуми, Адміністрації Президента, привнести хоч якийсь здоровий глузд в систему функціонування ЦБ залишаються безрезультатними.

Для повноти картини нам залишилося згадати статтю № 10. «Рубль є єдиним платіжним засобом на території РРФСР». А тепер, озброївшись цієї випискою, спробуйте зайти в будь-яку фірму, яка торгує нерухомістю в Москві або в Петербурзі і придбати там за рублі хоча б не квартиру, а кімнату.Не вийде. А втім, і тут все по закону, заборона на розрахунки і встановлення цін в доларах, для захисту від його проникнення на внутрішній ринок, діють. Ну а те, що подекуди (або майже скрізь) ви бачите таблички цін в у.о., так вони, як мабуть вважає ЦБ, до доларів ніякого відношення не мають. Всі зусилля ЦБ щодо просування долара і антиросійських інтересів непогано оцінюються.Почавши зі скромного, раніше зазначеного нами статутного капіталу в 3 млн. рублів, своєю «роботою на знос» учасники цієї корпорації за якийсь десяток років помножили не тільки свої особисті надбання, а й капітал фірми. Так, тільки золото-валютна частина резервів ЦБ, що формуються, як відомо, з прибутку, наближається до 40 млрд. $. Зростання власного капіталу в сотні тисяч разів - це круто навіть за російським поняттям. От би псковському селянину такі темпи нарощування капіталу, адже працює часом без вихідних та від зорі до зорі. А втім куди він лізе, він не може організувати справу по-науковому, у нього ж немає вищої економічної освіти.

]]>
admin@kob.in.ua (Administrator) ekonomichna_abetka Fri, 13 Apr 2012 15:40:41 +0000
Інфляція як наслідок здуття грошової маси http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/nflyats-ya-yak-nasl-dok-zduttya-groshovo-masi.html http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/nflyats-ya-yak-nasl-dok-zduttya-groshovo-masi.html «Інфляція не закон розвитку, а справа рук дурнів, які керують державою».
Л. Ерхард


Інфляція в традиційній економічній літературі визначається як переповнення каналів обігу паперовими грошима та їх знецінення, обумовлене порушеннями громадського відтворення. Одна з економічних енциклопедій називає сім різновидів інфляції: викликана підвищенням заробітної плати, надлишком грошей, зростанням витрат, збільшенням попиту і т. д. Однак з цих позицій неможливо пояснити ситуацію в нашій країні. Бензин, що коштував трохи більше 10 років тому 7 «старих» копійок за літр, зараз коштує 7 «нових» рублів, тобто ціни зросли в 100000 разів. Жоден з традиційно званих інфляційних параметрів, ні всі вони разом взяті, не можуть бути першопричиною таких фантастичних цінових стрибків, бо діапазон їх мотивованих змін відсотки або в крайньому випадку, рази. Там де росте, наприклад, зарплата, то це означає не більше, ніж спробу наздогнати галопуючу інфляцію. Елементарний аналіз свідчить, що кожна з цих «причин» за фактом є не більш ніж відповідною реакцією, прямим наслідком процесу інфляції.

Для того ж щоб розібратися у витоках, по суті процесу інфляції варто почати з буквального сенсу цього слова. Інфляція - це похідне слово від латинського inflatio, що перекладається на російську мову словом «здуття». Саме цей термін дає ключі до розуміння істоти інфляційних процесів. Мимовільне здуття грошової маси через позиковий відсоток без створення споживчої вартості і є, як ми вже відзначали, генератором інфляції.

Дію цього механізму зручніше розглянути, змоделювавши те,що відбувається в країні в мініатюрному масштабі. Уявімо собі опинилися ми на острові де є 5 осіб, при цьому кожен з чотирьох випускає в рік по 5 одиниць свого виду необхідного всім товару, а п'ятий узятий ними на утримання та уповноважений на перерозподіл виробленого. Надрукувавши 20 папірців, кожна з яких еквівалентна 1 одиниці товару і розподіливши їх порівну, включаючи себе, він успішно впорався з поставленим перед ним завданням на основі здорового глузду. А тепер уявімо собі, що цей п'ятий опинився людиною, що має вищу економічну освіту і моральність, еквівалентну моральності керівників нашого фінансового блоку, Центрального Банку.

Вирішивши працювати по науковому, він випустив в обіг ГКО з прибутковістю 50% річних, і видав кожному працівникові на початку року по одному папірцю під ті ж скромні 50% річних. Все решта він вклав в ГКО, простому трудівникові було не до ГКО, він у цей час був у полі. Залишимо розрахунок наслідків події і рівня інфляції на совісті директорів інститутів проблем економіки перехідного періоду. Для себе ж зазначимо, що всі інфляційні «першопричини» автоматично спливуть на цьому малозаселеному «Острові невезіння» як прямий наслідок лихварства. І «першопричиною» буде збільшення грошової маси. Адже дохід-то від ГКО і позикового відсотка буде нараховано, а її виплата в принципі неможлива без додаткових папірців, ось вам і витоки «переповнення каналів грошового обігу». А тепер в порядку контрольного завдання попросимо тих же директорів відповісти на питання: «Скільки живих залишиться на острові, якщо відсоткову прибутковість збільшити з 50% до 210% річних як в Росії?». Ось вам і «порушення громадського відтворення». А щоб вижити самому «економісту», він запобігне загибелі тих, хто його годує і одягає, за своєю «добротою» збільшує їм зарплату до двох папірців за одиницю товару. Так з'являється ще одна «першопричина» інфляції, «викликана підвищенням заробітної плати».

Якщо хтось вважає, що розглянута модель занадто грубе наближення до дійсності, то він помиляється. До середини 1998 року обсяг ринку ДКО склав понад 300 млрд. руб. при грошовій масі в країні близько 370 млрд. руб. При цьому нам не вдалося зафіксувати жодного землероба, сталевара, шахтаря і навіть вчителя в якості учасників ринку ДКО. Кількість же проживаючих на «Острові невезіння» змінює лише масштаб, але ніяк не впливає на характер процесів, що відбуваються.

Настала пора і адміністрації Президента задати економічним темнилам питання: «Чи може на цьому острові скоротитися інфляція, якщо позиковий відсоток буде дорівнює 25% річних, як у Росії сьогодні? Осмисливши цей розділ економічної азбуки, ви отримаєте справжнє задоволення, погортавши підшивки газет які уже півроку «вивчають» причини перевищення темпів інфляції. У їх числі навіть підвищення цін на нафту, наслідком чого повинна б бути дефляція, що супроводжується зниженням цін.Зокрема вам миттєво відкриється призначення всього нашого псевдопатріотичного крила: Зюганов, Глазьєв, Жириновський і р. Ось вже воістину «Знає кішка, чиє м'ясо з'їла». Жодного натяку на Центральний банк, позиковий відсоток і інші непомітні для їх очей обставини. Їх покликання - демагогія - прагнення набути політичний вплив і сколотити капітал на консервації розрухи і на сліпому громадському невдоволенні.

Якось, в черговий раз, виступаючи на телебаченні, кращий банкір всіх часів і народів В.В. Геращенко з багатозначною посмішкою (парировал) спробу «невігласів» задати питання з приводу причин інфляції: «Інфляції не буває тільки на цвинтарі». Дозволимо собі засумніватися в точності цього афоризму, справедливого виключно в біблійних злодійських стереотипах, коли здуття грошової маси вважається само собою зрозумілим джерелом особистих і корпоративних доходів.

Однак історія зберігає і інші стереотипи. Осмисливший і нейтралізувавший схеми глобального лихварського пограбування, Й.В. Сталін, випередивши час, вперше в історії людства продемонстрував можливості безінфляційного розвитку економіки, спираючись на закон збереження грошей як технологічного середовища. Саме так і повинно бути в виключеній паразитизм державності. Підвищення якості управління, технологічний прогрес повинні з неминучістю вести до систематичного неухильного зниження цін на вироблену суспільством продукцію. При цьому саме прейскурант цін і є чисельної мірою вектора помилки управління народно-господарським комплексом - чим нижче ціни, тим вище якість управління. За цими критеріями і слід оцінювати здібності до суспільно-корисного управління міністрів економіки і фінансів.

]]>
admin@kob.in.ua (Administrator) ekonomichna_abetka Fri, 13 Apr 2012 15:39:13 +0000
Лихварство як глобальний наддержавний алгоритм поневолення http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/lihvarstvo-yak-globalniy-nadderzhavniy-algoritm-ponevolennya.html http://kob.in.ua/ekonomichna-abetka/lihvarstvo-yak-globalniy-nadderzhavniy-algoritm-ponevolennya.html «І будеш давати в борг багатьом народам,
а сам не будеш брати в борг
[І будеш панувати над багатьма народами,
а вони над тобою не будуть панувати] ».
Біблія, Повторення Закону 28:12

Коротка економічна енциклопедія і ряд інших сучасних джерел визначають лихварство як надання грошових позик під «надзвичайно високий» відсоток. Таке визначення грішить недомовленістю, бо не містить конкретних кількісних оцінок. Саме такі деталі зайвий раз свідчать про відсутність навіть елементів науковості в сфері економіки. Поняття «надзвичайно високий» в рівній мірі можна віднести як до частинок відсотків, так і до десятків і сотнів відсотків. Японія, як відомо, цього року знизила позиковий відсоток з 0,15% річних, розцінюючи його як надзвичайно високий, до 0%. Тим же керувалися, очевидно, і США, які загнали свою економіку в глухий кут своїм надзвичайно високим позиковим процентом в 6,5% річних і знизивши його до останнього часу до 3,5%. В історії людства відношення до лихварства змінювалося в різних країнах і в різні періоди часу. Англія лише в 1854 році відмовилася від законодавчих заборон і обмежень на лихварство, що діяли з XV століття. У культурі багатьох народів лихварство сприймалося як тяжкий гріх, і обмежувалося або засуджувалося аж до смертної кари. Наш народ завжди сприймав лихварство як негативне явище, несумісне з ідеями добра, блага, творення.

Спробуємо в гранично простій формі на звичайній життєвій моделі показати механізм функціонування лихварства, висловлений в народних приповідках. Зайшов якось Іван до сусіда-лихваря позичити 100 рублів на рік. Той відгукнувся на його прохання з умовою виплати 100% лихварського доходу та передачі в заставу сокири. Віддав Іван сокиру, отримав гроші, однак по міркуванні вирішив, що одноразово віддати 200 рублів йому буде складно, і, повернувшись з півдороги, він повернув першу половину відразу. Йде він додому і розмірковує: «Грошей немає, сокири немає і ще 100 рублів повинен. Але найцікавіше в тому, що все це строго по закону ».

Саме за такими ж законами був розорений виробничий комплекс Росії. Невже не розуміло керівництво Центрального Банку, що воно на внутрішньодержавному рівні вганяє кожного підприємця,будь-яку структуру, власний трудовий народ в дике лихварське рабство, встановлюючи свого часу облікову ставку в 210% річних, і з завзяттям, гідним кращого застосування, зберігаючи її на не менш шаленому рівні в 25% річних по цю пору? Спроби економічних темнил пояснити елементарно і в сваволі встановлюваний позиковий відсоток наявністю інфляції - це пряма підміна причини і наслідків, грубий обман, розрахований на нерозуміючий натовп. Такі тлумачення на кшталт спроб пояснити причину поривів вітру гілками,що колихаються на дереві. Інфляція саме тому і виникає, що у фінансовому блоці мимовільно, на основі лихварства, виникає дохід і яка з нього купівельна спроможність без створення чогось суспільно корисного.

Не менш актуальне питання можна було б задати і керівництву фінансового блоку країни. Невже ці дипломовані фахівці не розуміють, що здійснюючи зовнішні запозичення під відсоток, вони вганяють вже тепер країну в цілому в відому біблійну алгоритміку лихварського поневолення, зазначену в епіграфі? У практиці суспільно-корисного управління будь-які зовнішні запозичення мають здійснюватися на безвідсотковій інвестиційній основі. Інвестор повинен претендувати не на відсотки з повітря, від бездарно розтрачених або розкрадених грошей, а лише на частку того реального прибутку, яка буде отримана в країні за участю коштів інвестора. В іншому випадку ми потрапляємо в стандартну алгоритміки пограбування країн і народів, відповідно до якої щорічні процентні злодійські платежі складають: Бразилія - 42 млрд. $, Мексика - 40 млрд. $, Угорщина - 20% ВВП (валовий внутрішній продукт), Індонезія - 18.6% ВВП, Аргентина - 9% ВВП. Для порівняння відзначимо, що за часів монголо-татарського ярма ми були обкладені даниною в 10% від виробленого продукту.

Виходячи з вищевикладеного, стає очевидним, що лихварство в його будь-якому вигляді є ні чим іншим, як прямим злодійством. Специфіка цього злодійства лише в тому, що на підставі навмисне сформованих помилкових стереотипів, алгоритми цього злодійства і пограбування узаконені. Якщо витягнути з кишені сусіда 100 рублів, то це злочин, якщо ж відібрати їх у схемі вище описаного культурного співробітництва, то це - підприємницький дохід. Різниця ж між «надзвичайно високими» лихварями і помірними точно така ж, як між зломщиками сейфів і кишеньковими злодіями.

У термінології же економічних темнил одні іменуються лихварями, а другі банкірами-підприємцями, хоча і ті й інші одержують злодійські доходи, не пов'язані з процесом праці, а тільки з розміром ними ж встановленого позикового відсотка. Адже обсяг роботи банківської установи не змінюється від того, чи видається кредит під 1% річних або він видається під 100% річних, а от доходи змінюються рівно в 100 разів.

У суспільно-корисній економіці лихварство має бути заборонено законом, а позиковий відсоток повинен строго дорівнювати нулю. У цьому місці економічна еліта, як правило, задає здивовані питання: «На що ж буде існувати банківська система?» Пояснюємо, що банківська система, як сфера обслуговування, повинна на договірних засадах за конкретну роботу отримувати частину від того доходу, який створюється виробничо- споживчою системою. Можливий і режим бюджетного фінансування банківської сфери. Може вона одержувати і підприємницький дохід, працюючи в режимі інвестиційних фондів і маючи свої доходи, лише як обумовлену частину доходу, спільно заробленого в секторі реального виробництва в процесі створення суспільно-корисного продукту. Тільки при цьому зберігається найважливіший принцип: дохід вторинний і прямо пропорційний обсягу створених продуктів і наданих послуг. При формуванні ж саморегульованого лихварського доходу без взаємозв'язку з валовим внутрішнім продуктом відбувається свідомо очевидне неминуче розбалансування попиту і пропозиції. Цей дисбаланс і приводить до неминучої інфляції, росту цін, до економічних криз.

Наведемо в ув'язненні деякі аргументи, щоб не бути самотніми в наших підходах. Як відомо, ісламські банки взагалі не мають права отримувати будь що у вигляді процентних доходів. Коран дозволяє обмін лише рівновеликими сумами і на економічному пріоритеті безпосередньо протистоїть Біблії, розцінюючи надання грошей під відсоток, як найтяжчий гріх. «Ті, які беруть лихву, повстануть (в Судний день), як повстане той, кого шайтан своїм дотиком звернув в безумця. Це їм в покарання за те, що вони говорили: «Воістину торгівля - те ж, що і лихвою». Але торгівлю Аллах дозволив, лихву заборонив. Якщо до будь-кого (з лихварів) прийде умовляння від Аллаха, і якщо він прийде згідно з цим сповіщенням, то йому простяться минулі його гріхи ». (Коран, сура 2:275)

А.С.Пушкин, що мав доступ до інформації про глобальні схеми наддержавного управління, в образній формі глибоко символічно висловив своє ставлення до майбутнього позикового відсотка і лихварства.

«Чортеня під себе підібгавши своє копито,
Крутило лихваря у пекельного вогні.
Гарячий капав жир в копчене корито
І лопав на вогні обпечений лихвар.
... Сей страти сенс великий:
Одне наживання мавши завжди на меті,
Жир боржників смоктав цей злий старий
І їх крутив немилосердно на вашому світі ».
(О. С. Пушкін, ПСС т.3-1, М., 1995, стр.281)

У нас немає сумнівів, що настала пора практичного втілення пророчих образно-символічних пророцтв О.С.Пушкіна.

«І будеш давати в борг багатьом народам,

а сам не будеш брати в борг

[І будеш панувати над багатьма народами,

а вони над тобою не будуть панувати] ».

Біблія, Повторення Закону 28:12Коротка економічна енциклопедія і ряд інших сучасних джерел визначають лихварство як надання грошових позик під «надзвичайно високий» відсоток. Таке визначення грішить недомовленістю, бо не містить конкретних кількісних оцінок. Саме такі деталі зайвий раз свідчать про відсутність навіть елементів науковості в сфері економіки. Поняття «надзвичайно високий» в рівній мірі можна віднести як до частинок відсотків, так і до десятків і сотнів відсотків. Японія, як відомо, цього року знизила позиковий відсоток з 0,15% річних, розцінюючи його як надзвичайно високий, до 0%. Тим же керувалися, очевидно, і США, які загнали свою економіку в глухий кут своїм надзвичайно високим позиковим процентом в 6,5% річних і знизивши його до останнього часу до 3,5%. В історії людства відношення до лихварства змінювалося в різних країнах і в різні періоди часу. Англія лише в 1854 році відмовилася від законодавчих заборон і обмежень на лихварство, що діяли з XV століття. У культурі багатьох народів лихварство сприймалося як тяжкий гріх, і обмежувалося або засуджувалося аж до смертної кари. Наш народ завжди сприймав лихварство як негативне явище, несумісне з ідеями добра, блага, творення.


Спробуємо в гранично простій формі на звичайній життєвій моделі показати механізм функціонування лихварства, висловлений в народних приповідках. Зайшов якось Іван до сусіда-лихваря позичити 100 рублів на рік. Той відгукнувся на його прохання з умовою виплати 100% лихварського доходу та передачі в заставу сокири. Віддав Іван сокиру, отримав гроші, однак по міркуванні вирішив, що одноразово віддати 200 рублів йому буде складно, і, повернувшись з півдороги, він повернув першу половину відразу. Йде він додому і розмірковує: «Грошей немає, сокири немає і ще 100 рублів повинен. Але найцікавіше в тому, що все це строго по закону ».


Саме за такими ж законами був розорений виробничий комплекс Росії. Невже не розуміло керівництво Центрального Банку, що воно на внутрішньодержавному рівні вганяє кожного підприємця,будь-яку структуру, власний трудовий народ в дике лихварське рабство, встановлюючи свого часу облікову ставку в 210% річних, і з завзяттям, гідним кращого застосування, зберігаючи її на не менш шаленому рівні в 25% річних по цю пору? Спроби економічних темнил пояснити елементарно і в сваволі встановлюваний позиковий відсоток наявністю інфляції - це пряма підміна причини і наслідків, грубий обман, розрахований на нерозуміючий натовп. Такі тлумачення на кшталт спроб пояснити причину поривів вітру гілками,що колихаються на дереві. Інфляція саме тому і виникає, що у фінансовому блоці мимовільно, на основі лихварства, виникає дохід і яка з нього купівельна спроможність без створення чогось суспільно корисного.


Не менш актуальне питання можна було б задати і керівництву фінансового блоку країни. Невже ці дипломовані фахівці не розуміють, що здійснюючи зовнішні запозичення під відсоток, вони вганяють вже тепер країну в цілому в відому біблійну алгоритміку лихварського поневолення, зазначену в епіграфі? У практиці суспільно-корисного управління будь-які зовнішні запозичення мають здійснюватися на безвідсотковій інвестиційній основі. Інвестор повинен претендувати не на відсотки з повітря, від бездарно розтрачених або розкрадених грошей, а лише на частку того реального прибутку, яка буде отримана в країні за участю коштів інвестора. В іншому випадку ми потрапляємо в стандартну алгоритміки пограбування країн і народів, відповідно до якої щорічні процентні злодійські платежі складають: Бразилія - ​​42 млрд. $, Мексика - 40 млрд. $, Угорщина - 20% ВВП (валовий внутрішній продукт), Індонезія - 18.6% ВВП, Аргентина - 9% ВВП. Для порівняння відзначимо, що за часів монголо-татарського ярма ми були обкладені даниною в 10% від виробленого продукту.


Виходячи з вищевикладеного, стає очевидним, що лихварство в його будь-якому вигляді є ні чим іншим, як прямим злодійством. Специфіка цього злодійства лише в тому, що на підставі навмисне сформованих помилкових стереотипів, алгоритми цього злодійства і пограбування узаконені. Якщо витягнути з кишені сусіда 100 рублів, то це злочин, якщо ж відібрати їх у схемі вище описаного культурного співробітництва, то це - підприємницький дохід. Різниця ж між «надзвичайно високими» лихварями і помірними точно така ж, як між зломщиками сейфів і кишеньковими злодіями.


У термінології же економічних темнил одні іменуються лихварями, а другі банкірами-підприємцями, хоча і ті й інші одержують злодійські доходи, не пов'язані з процесом праці, а тільки з розміром ними ж встановленого позикового відсотка. Адже обсяг роботи банківської установи не змінюється від того, чи видається кредит під 1% річних або він видається під 100% річних, а от доходи змінюються рівно в 100 разів.


У суспільно-корисній економіці лихварство має бути заборонено законом, а позиковий відсоток повинен строго дорівнювати нулю. У цьому місці економічна еліта, як правило, задає здивовані питання: «На що ж буде існувати банківська система?» Пояснюємо, що банківська система, як сфера обслуговування, повинна на договірних засадах за конкретну роботу отримувати частину від того доходу, який створюється виробничо- споживчою системою. Можливий і режим бюджетного фінансування банківської сфери. Може вона одержувати і підприємницький дохід, працюючи в режимі інвестиційних фондів і маючи свої доходи, лише як обумовлену частину доходу, спільно заробленого в секторі реального виробництва в процесі створення суспільно-корисного продукту. Тільки при цьому зберігається найважливіший принцип: дохід вторинний і прямо пропорційний обсягу створених продуктів і наданих послуг. При формуванні ж саморегульованого лихварського доходу без взаємозв'язку з валовим внутрішнім продуктом відбувається свідомо очевидне неминуче розбалансування попиту і пропозиції. Цей дисбаланс і приводить до неминучої інфляції, росту цін, до економічних криз.


Наведемо в ув'язненні деякі аргументи, щоб не бути самотніми в наших підходах. Як відомо, ісламські банки взагалі не мають права отримувати будь що у вигляді процентних доходів. Коран дозволяє обмін лише рівновеликими сумами і на економічному пріоритеті безпосередньо протистоїть Біблії, розцінюючи надання грошей під відсоток, як найтяжчий гріх. «Ті, які беруть лихву, повстануть (в Судний день), як повстане той, кого шайтан своїм дотиком звернув в безумця. Це їм в покарання за те, що вони говорили: «Воістину торгівля - те ж, що і лихвою». Але торгівлю Аллах дозволив, лихву заборонив. Якщо до будь-кого (з лихварів) прийде умовляння від Аллаха, і якщо він прийде згідно з цим сповіщенням, то йому простяться минулі його гріхи ». (Коран, сура 2:275)


А.С.Пушкин, що мав доступ до інформації про глобальні схеми наддержавного управління, в образній формі глибоко символічно висловив своє ставлення до майбутнього позикового відсотка і лихварства.


«Чортеня під себе підібгавши своє копито,

Крутило лихваря у пекельного вогні.

Гарячий капав жир в копчене корито

І лопав на вогні обпечений лихвар.

... Сей страти сенс великий:

Одне наживання мавши завжди на меті,

Жир боржників смоктав цей злий старий

І їх крутив немилосердно на вашому світі ».

(О. С. Пушкін, ПСС т.3-1, М., 1995, стр.281)


У нас немає сумнівів, що настала пора практичного втілення пророчих образно-символічних пророцтв О.С.Пушкіна.

]]>
admin@kob.in.ua (Administrator) ekonomichna_abetka Fri, 13 Apr 2012 15:37:06 +0000